Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?

“Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Ocak 2019” AREA ARAŞTIRMA tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı; siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler, yerel seçimler için ittifak kanaatleri ve seçmenin politik tercihlerini tespit etmektir.

Araştırma aşağıda belirtilen konulardan oluşmaktadır:

  • Siyasi partilerin seçmen desteği,
  • Yerel yönetimlerde seçmen desteği,
  • Hükümetin performansı ile ilgili kanaatler
  • Ocak ayı gündem konuları

Araştırma NUTS bölgeleme sistemine göre 12 Büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Samsun, Trabzon Malatya, Erzurum ve Gaziantep) yapılmıştır.

Araştırma bu illerde 27 Ocak - 3 Şubat 2018 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.060 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma %95 güven aralığına sahiptir. Görüşme yapılan kişinin kimlik ve adres bilgileri denetleme yapmak için alınmıştır. Her anketörün doldurduğu anket formunun %10’u saha koordinatörü tarafından, sahadan gelen anket formlarının tamamının %10’u da merkez koordinatörü tarafından telefonla denetlenmiştir. Örneklem seçiminin son aşamasında cinsiyet ve yaş kotaları uygulanmış ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçimine göre ağırlıklandırılarak analizleri yapılmıştır.

(Kaynak Murat Karan  - AREA ARAŞTIRMA)

Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? (%) (TOPLAM SEÇMEN ÜZERİNDEN)

Geçmiş dönem de ise;

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerde; toplam kayıtlı seçmen üzerinden sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullananların toplam oy oranı %15,6’dır. Tablodaki oy oranları, toplam seçmen üzerinden verilmiştir. Partilerin aldığı geçerli oy oranları bir sonraki slaytta verilmiştir.

51
Okunma