Resmi Gazete Başlıkları - 3 Aralık 2019YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY'ınYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY'ın Vekâlet Etmesine Dair TezkereHÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait KararlarYÖNETMELİKLER–– 31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği

–– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTEBLİĞLER–– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)

–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/62)

–– Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat: 2019/7)YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2018/106, K: 2019/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/10/2019 Tarihli ve 2016/6320 Başvuru Numaralı Kararı
Hibya Haber Ajansı
20
Okunma